Unginspirasjon

Unginspirasjon er et foredrag på 40 minutter med MOT-gr¨underen Atle Vårvik. Foredraget skal være en motivasjonsboost som styrker de unges pågangsmot og initiativgnist.

Målgruppen er unge i alderen 10-30 år.

Det er tre mål med foredraget:

  • forsterke gnist og glød slik at barn og ungdom blir med på aktiviteter som lag, foreninger og organisasjoner tilbyr

  • forsterke initiativ og pågangsmot slik at unge arbeidsledige blir aktive og sysselsatt

  • forsterke kompetanse slik at trenere og ledere skaper en indre motivasjon blant de unge

Det er svært viktig at organisasjoner, lag og foreninger ivaretar organisering og aktivitetstilbud slik at barn og ungdom enkelt kan delta. Men for mange unge hjelper det ikke med aktivitetstilbud dersom de ikke har en indre glød og motivasjon for å delta.

Når de unge har en indre glød reduseres barrierene for å delta i aktiviteter, og terskelen for fysisk aktivitet blir mindre. Indre glød styrker kontinuitet på fysisk aktivitet, og bidrar til at de unge deltar lengre på fritids- og aktivitetstilbudene.

For de eldste unge som ikke har kommet i gang med arbeidslivet, eller på annen måte ikke har fullført et utdanningsløp eller er i jobb, skal foredraget være verdifullt for å ta steget til et videre utdanningsløp eller komme ut i jobb.

Mange unge står i dag i fare for å havne utenfor både arbeidsliv og samfunn. De unge skal gjennom «Unginspirasjon» få styrket pågangsmot til å ta initiativ til det som er uvant, ubehagelig eller kjedelig.

Sysselsetting er viktig for å forebygge psykiske vansker og utenforskap. Hver enkelt arbeidsledig ungdom koster det norske samfunnet nærmere 10 millioner kroner hvis de aldri kommer seg i jobb.

Unginspirasjon har oppstart januar 2023.