Atle og Sigrun Vårvik

har i perioden 1994-2021 vært i førersetet for å bygge MOT til en av Norges mest verdifulle og rendyrkede merkevarer for ungdom, og etablert MOT i fire verdensdeler som et inspirerende og bærekraftig system som styrker ungdoms robusthet og inkluderende skolekulturer.

I 2015 fikk Atle Vårvik Idrettsgallaens hederspris for å bygge gode verdier i samfunnet.

«Vi vil nok for all tid bidra til MOT, og inspirere og representere som «Founding Father & Mother of MOT» rundt om i verden. Men i 2022 startet vi også MestringsMentor. MestringsMentor skal utfylle MOT og DRIVE, og forsterke det vi gløder for:

  • Bygge gode verdier i lokalsamfunnene
  • Iverksette ideer og nye løsninger på sosiale samfunnsutfordringer
  • Fremme gode virksomheter som forebygger sosiale problemer på effektfull måter

Psykiske vansker er den viktigste årsaken til at ungdom blir uføre. 

Utenforskap er ofte fellesnevner for dem som velger ekstreme miljøer. Det viktigste vi kan gjøre i arbeidet mot voldelig ekstremisme og grusomme handlinger er å forebygge sosial ekskludering. Det samfunnsmessige tapet på ett liv i utenforskap er ca. 16 millioner kroner.

Gjennom MestringsMentor får vi brukt vår kunnskap, lidenskap og erfaring til å forsterke samfunnsløft og redusere samfunnsskade.»

Atle og Sigrun Vårvik