Om MestringsMentor

Formål:

Styrke livskvalitet, folkehelse og sosial bærekraft

Tjenester:
  • Seniorinspirasjon – styrker livskvalitet hos de som er 60+
  • Unginspirasjon – styrker initiativgnist og pågangsmot hos unge
  • Ledersparring: Hvordan styrke folkehelse og sosial bærekraft?

MestringsMentor er en non-profitt sosial entreprenør som drives av de sosiale resultatene. Det er vedtektsfestet at det ikke skal tas ut utbytte.

MestringsMentor er registrert i Frivillighetsregisteret og ingen av aktivitetene skal innebære parti- eller interessepolitiske formål, religiøs påvirkning eller praksis.

MestringsMentor skal aktivt medvirke til å styrke samfunnsløft og redusere samfunnsskade.

MestringsMentor drives av Atle og Sigrun Vårvik.

Atle og Sigrun er «Founding Father & Mother of MOT». De har i perioden 1994-2021 vært i førersetet for å bygge MOT til en av Norges mest verdifulle og rendyrkede merkevarer for ungdom, og etablert MOT i fire verdensdeler som et inspirerende og bærekraftig system som styrker ungdoms robusthet og inkluderende skolekulturer.