Om oss & Kontakt oss

MestringsMentor: post@mestringsgruppen.no
Sigrun Vårvik

Daglig leder

Mail: sigrun@mestringsgruppen.no

Tlf. 90 12 13 12

MestringsMentors formål:

Fremme god livskvalitet til alle, gjennom å tilby inspirasjons- og bevisstgjøringstjenester til 10-100-åringer.

Styrke gode verdier, sosial bærekraft og folkehelse

Tjenester:
  • Influenser. Gjennom LinkedIn bevisstgjøre og inspirere
  • Ledersparring. Hvordan styrke gode verdier, sosial bærekraft, folkehelse
  • Unginspirasjon. Styrker initiativgnist og pågangsmot hos unge 10-35 år
  • Seniorinspirasjon. Styrker livskvalitet hos de som er 60+

MestringsMentor er en non-profitt sosial entreprenør som drives av de sosiale resultatene. Det er vedtektsfestet at det ikke skal tas ut utbytte.

MestringsMentor er registrert i Frivillighetsregisteret og ingen av aktivitetene skal innebære parti- eller interessepolitiske formål, religiøs påvirkning eller praksis.

MestringsMentor skal aktivt medvirke til å styrke samfunnsløft og redusere samfunnsskade.

MestringsMentor drives av Atle og Sigrun Vårvik.

Atle og Sigrun er «Founding Father & Mother of MOT». De har i perioden 1994-2021 vært i førersetet for å bygge MOT til en av Norges mest verdifulle og rendyrkede merkevarer for ungdom, og etablert MOT i fire verdensdeler som et inspirerende og bærekraftig system som styrker ungdoms robusthet og inkluderende skolekulturer.